Sản phẩm

Sản phẩm

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
NINJA ZX-10R 2021

Giá bán: 700000000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
KAWASAKI NINJA 400 ABS 2021

Giá bán: 159.000.000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
NINJA 650 ABS

Giá bán: 197.000.000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
KAWASAKI Z1000 R ABS 2020

Giá bán: 459.000.000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
KAWASAKI VERSYS X 300 ABS TOURING 2020

Giá bán: 163.100.000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
NINJA 400 ABS SE

Giá bán: 156.000.000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
NINJA ZX-10R ABS

Giá bán: 517.100.000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
Z400 ABS

Giá bán: 149.000.000 VNĐ

KAWASAKI CHÍNH HÃNG
Z650 ABS

Giá bán: 190.000.000 VNĐ